רדיוס כיפוף מזערי (m)

 לכל אחד מלוחות "פוליגל" יש רדיוס כיפוף מזערי, הנובע ממבנה הלוח ועוביו, כשמעבר לו (קטן יותר) נגרמת פגיעה בשכבת הגנת ה-UV של הלוח.

אין לקרות מבנים קמורים וקעורים ברדיוס הקטן מרדיוס הכיפוף המזערי.