תקנון אתר

1. הקדמה

1.1.    ברוכים הבאים לאתר האינטרנט בכתובת https://marzevit.co.il/ ("אתר"), של חברת מרזבית מרכז 1996 בע"מ ("מרזבית"). אתר זה מנוהל ע"י מרזבית, מרחוב הלפיד 4, פתח תקווה. אתר זה כולל, בין היתר, מידע ביחס למרזבית, למוצרים הנמכרים ע"י מרזבית, מידע מיצרני ו/או יבואני המוצרים הנמכרים ע"י מרזבית וזאת במסגרת מאמציה של מרזבית לקדם ולייעל את השירות המוענק ללקוחותיה באתר מרזבית, תוך מתן הבהרה כי השימוש באתר הינו כפוף לתנאים המפורטים להלן. לתשומת לבכם, אנא קראו את תקנון אתר זה מפעם לפעם, היות ועשויים לחול בו, בתכנים והשירותים המפורסמים, בתמונות וסרטונים, שינויים מעת לעת, בין היתר, בהתאם לסוג השרות, תוכן, מוצר, אופי המכירה, אחריות או אופן ההספקה.

תשומת לבכם כי עצם השימוש/גלישה באתר מהווה אישור לא מותנה של כל משתמש/גולש, כי קרא את תנאי תקנון זה והנכם מוזמנים לגלוש ולצפות בתוכן האתר בכפוף להסכמתכם לתנאי השימוש באתר, אשר מפורטים להלן.

1.2.    מרזבית שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון או תנאי שימוש באתר מעת לעת על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת ו/או אזכור באתר או ערוצי תקשורת אחרים.

1.3.    מרזבית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, רשאית בכל עת וללא כל התראה ו/או הודעה, לשנות ו/או להפסיק את פעילות האתר, לשנות את תוכנו, את כתובת האתר, פרטי התקשרות ו/או כל פרט אחר. הפסקת פעילות האתר באופן קבוע ו/או זמני, ללא כל התראה ומכל סיבה שהיא, לא תקים זכות לתלונה, תביעה ו/או לדרישה כלשהי מלקוח/גולש באתר.

1.4.    מרזבית רשאית, בכל עת, ללא מתן התראה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות את האתר, עיצובו, תכניו, מבנה האתר, תמונות, קבצים, המוצרים המוצגים, הקישורים הקיימים ו/או כל אלמנט אחר הקיים באתר, באמצעות הסרתו, הוספה, החלפה שינויו והכל בהתאם לשיקול דעת מרזבית ו/או צרכיה.

1.5.    כל שימוש באתר ו/או בתכנים המוצגים בו, כפוף לתנאי השימוש באתר המפורטים בתקנון האתר. בנוסף, כל פעילות באתר ו/או שמתבססת על תוכן האתר חייבת להיות בהתאם לתנאי האתר וחוקית על פי דין. מובהר בזאת כי אסור לבצע או לעשות באתר ו/או בתוכנו שימוש כלשהו שאינו חוקי, לרבות ביצוע פעולה מזיקה, שימוש בקובץ או תוכנה מזיקה, הטמנת וירוסים ו/או כל פעולה שעלולה לפגוע בפעילות התקינה של האתר ו/או עלולה להפר זכויות יוצרים ו/או להפר את הדין.

1.6.    תנאי השימוש באתר מסדירים, בין היתר, את היחסים בין מרזבית, אשר מפעילה את האתר לבין כל לקוח או גולש אשר הינו אדם ו/או גוף ו/או גורם מסחרי, או מי מטעמם, אשר מבצע שימוש באתר ו/או תוכנו. תקנון האתר חל על ולגבי כל שימוש שיעשה באתר ו/או בתוכן האתר ומהווה את ההסכמה והבסיס המשפטי לכל מחלוקת ו/או סכסוך בין כל משתמש או לקוח לבין מרזבית.

1.7.    מרזבית מפעילה את האתר באמצעות התקשרות וקבלת שרות מספק אינטרנט ו/או ספק תקשורת ובהתאם מרזבית לא תישא באחריות כלשהי, בכל הקשור לפעילות האתר, הפסקת זמינותו ו/או הפסקת עבודה באתר ו/או לכל נזק שייגרם ללקוח/גולש ו/או מי מטעמו כתוצאה מתקלה בתקשורת, הן אם הפסקת התקשרות תנבע מפעילות מרזבית והן אם הפסקת התקשורת תנבע ממעשה של ספק אינטרנט ו/או ספק תקשורת.
1.8.    השימוש באתר הינו באחריותו המלאה של הלקוח/גולש ומרזבית לא תישא באחריות כלשהי לנזק שיגרם ללקוח/גולש עקב שימוש באתר, לרבות נזק שיגרם מ"וירוס", התקנת תוכנה כלשהי ו/או פתיחת קובץ באתר ו/או שימוש ביישומי תוכנה, לציוד הקצה של לקוח/גולש (מחשב, טלפון, טאבלט) ו/או לכל רכוש אחר של הלקוח/גולש, שיגרם בשל כניסה לאתר, שימוש או גלישה באתר, הורדת מידע או קבצים מהאתר.
1.9.    הלקוח/גולש פוטר את מרזבית מכל אחריות לנזק ו/או אובדן כלשהוא שעלול להיגרם ללקוח/גולש ו/או מי מטעמו עקב בשימוש באתר, הפסקת פעילות האתר, תקלה באתר, בעיה בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
1.10.   כל גולש/לקוח מתחייב לא לבצע או לנסות לבצע פעולות שעלולות לשבש את פעילות האתר, לרבות חדירה לא הרשאה לשרתי האתר, חדירה חשבונות ו/או נתונים, לשבש או ניסיון לשבש את פעילות האתר ו/או שיבוש השרתים ו/או ביצוע בדיקה או סריקה שמטרתה לבדוק אפשרות חדירה לאתר. יובהר כי מרזבית שומרת את הזכות לפעול בדרך חוקית נגד כל גורם שביצע פעולה שהביא לשיבוש פעילות האתר.

2. תוכן האתר

2.1.    השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, כולל הורדת קבצים, מדיה כגון תמונות או סרטונים, מאמרים, מידע מקצועי ותכנים שונים המוצגים באתר עשויים להשתנות מעת לעת.

2.2.    האתר ותקנון האתר נוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. האתר פונה ומתייחס לשני המינים. בכל מקום שבו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות היא ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

2.3.    קישורים לאתרים חיצוניים שקיימים באתר, אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתו האישית בלבד של כל לקוח/גולש באתר והם נמצאים בתחום האחריות הבלעדית של כל משתמש ומשתמש באתר.

2.4.    מרזבית מיידעת בזאת כי המידע באתר , הנו למטרות כלליות והצגת מידע בלבד ואינו מהווה, ייעוץ מקצועי, הצעה ו/או המלצה ו/או חוות דעת לגבי רכישת מוצר או פריט כלשהו שמרזבית מוכרת ו/או המלצה או התאמה ללקוח לקבלת שירות כלשהו, ובהתאם לכך, כל גולש/משתמש באתר מודע ומסכים לכך שכל הסתמכות על מאמרים, מידע מקצועי, מידע של יצרן המוצר, יבואן המוצר, הבעות עמדה, הצהרות, עצות או כל מידע אחר הקיים ו/או מוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו הבלעדי של כל גולש\משתמש ובאחריותו בלבד.

2.5.    מרזבית מציגה באתר מידע של מרזבית ו/או מידע שהתקבל מיצרני מוצרים ו/או יבואני מוצרים ומציגה את המידע כפי שהתקבל ללא בדיקת נכונותו ובהתאם לכך מרזבית אינה נותנת מצג בנוגע לשימוש במידע באתר ו/או שימוש באתר ו/או תוצאות השימוש במידע, לרבות בקשור לנכונות, אמיתות, דיוק, מהימנות ו/או כל עניין אחר הקשור למידע המוצג באתר. בהתאם לאמור לעיל, באחריותו של כל לקוח/גולש לפעול באמצעים הדרושים ו/או המומלצים ו/או מקובלים בנוגע לכל שימוש או הסתמכות על מידע באתר וזאת, בין היתר, על מנת להגן על עצמו ו/או מי מטעמו מפני שימוש או הסתמכות על מידע שעלולה להוביל שימוש לא נכון, לנזקים, הפסדים, תביעות ו/או אבדן.

2.6.    המידע הכלול באתר הוא מידע שיווקי, פרסומי ו/או קדם מכירות ואינו מהווה התחייבות, הצהרה, או מצג כלשהו מטעם מרזבית.  מרזבית אינה נותנת התחייבות כלשהי לגבי טיב המידע ו/או שהמידע המוצג באתר יהיה מעודכן בכל עת. בהתאם, ישנה אפשרות כי חלק מן המידע ו/או פרטים באתר אינם מעודכנים, מדויקים ו/או שלמים.

2.7.    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע הקיים באתר לבין מידע שנמסר ע"י עובדי מרזבית, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, ו/או מידע שקיים במסמך רשמי של מרזבית, אזי המידע שנמסר ע"י עובדי מרזבית ו/או מידע שקיים במסמך רשמי של מרזבית ייחשבו כהמידע הנכון.

2.8.    באתר מוצגות תמונות של פריטים ו/או מוצרים שונים, אשר מרזבית מוכרת, משווקת, מפיצה, מייצרת ו/או מפתחת בכל חלקי הארץ ובשווקים שונים. אופן הצגת הפריטים ו/או המוצרים באתר ינוהל ויקבע על-ידי מרזבית בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ו/או צרכי מרזבית. תמונות של פריטים ו/או מוצרים שונים הקיימות באתר מוצגות לצורך המחשה בלבד וחלקן נמסרו מיצרני המוצרים ו/או יבואני המוצרים ובכל מקרה התמונות הקיימות באתר לא  מחייבות את מרזבית באופן כלשהו ו/או מהוות מקור הסתמכות על מלאי מוצרים ו/או אספקתם.

2.9.    האתר עומד לרשות גולש/משתמש במצבו הקיים כפי שהוא וללא מתן הבטחה ו/או אחריות כלשהי, בין אם ישירה, משתמעת ו/או עפ"י דין.

 

2.10.   כל תוכן של צד ג' המוצג באתר, לרבות, קישורים לאתרים צד ג', חומר פרסומי, המלצות, מאמרים, עצות, מידע על שירותים שונים ו/או כל מידע אחר או תוכן אחר שקיים או מונגש על ידי צד ג', לרבות על ידי יבואן ו/או יצרן, נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי מרזבית ולמרזבית לא תהא אחריות כלשהי בקשר לכך. בהתאם מרזבית לא אחראית לנכונות, דיוק, שלמות או אפשרות שימוש בתוכן של צד ג' ובשום נסיבות, מרזבית לא תהא אחראית, או תישא בנזק ו/או הפסד שנגרמו ללקוח/משתמש או גורם אחר, עקב הסתמכות על מידע ו/או תוכן שהוצג באתר. מובהר כי קישורים באתר המובילים לאתר אינטרנט של צד ג', ניתנים כשרות בלבד ללקוח/גולש ואינם מעידים על מתן חסות או אחריות כלשהי של מרזבית לתכנים ו/או קבצים הנמצאים באתרים אלו. מרזבית אינה נושאת באחריות לנזק כלשהו שיגרם בגין שימוש או כניסה לאתרים אלו.

2.11.   השימוש במוצרים שנרכשו מאתר מרזבית ו/או ממרזבית הינם באחריותו המלאה והבלעדית של כל לקוח/גולש ומרזבית לא תישא באחריות כלשהי לנזק כלשהו שייגרם, באופן ישיר או עקיף, ללקוח/גולש ו/או מי מטעמו, בכל הקשור למוצרים ו/או פריטים שיירכשו ו/או נרכשו ממרזבית ו/או מאתר מרזבית.

2.12.   מרזבית אינה מחויבת בכל אופן שהוא, לאחזקת מוצרים ו/או פריטים מסוימים. מרזבית רשאית לשנות, להחליף, להוסיף או להסיר בכל עת וללא כל התראה את מגוון המוצרים ו/או פריטים הקיימים באתר.

2.13.   מרזבית מוכרת, משווקת ומפיצה מוצרים ו/או פריטים שנרכשו ו/או סופקו למרזבית ע"י צד ג' כגון היצרן ו/או היבואן שלהם ובהתאם מרזבית לא תישא באחריות כלשהי לנזק כלשהו שייגרם, באופן ישיר או עקיף, ללקוח/גולש ו/או מי מטעמו, למעט אחריותה על פי דין.

3. תנאי הרכישה באתר

3.1.      בעת ביצוע רכישה באתר, הלקוח מצהיר כי הינו נמצא בגיל משפטי המאפשר לו לבצע עסקאות בישראל או מדינה בה הוא  מתגורר על פי דין, לפחות בן שמונה-עשרה (18) שנים. במידה והלקוח משתמש באתר בשם ישות משפטית (לרבות חברה, עמותה, שותפות או עוסק מורשה), הלקוח  מצהיר בביצוע הרכישה כי הינו מורשה לבצע כל פעולה ולהתחייב בשם הישות המשפטית כאמור.

3.2.      המוצרים המופיעים באתר, מיועדים לשימוש הלקוח בלבד ולא למטרה אחרת, לרבות מכירה קמעונאית ו/או סיטונאית ו/או מכירה חוזרת ו/או לצורך הזמנה שאין כוונה לממשה. מרזבית שומרת לעצמה, בין היתר, את הזכות לבטל או להפחית את כמות המוצרים שהוזמנו ושיסופקו ללקוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא של מרזבית, בין היתר, במידה והמכירה עלולה להביא לכדי הפרה של תנאי הרכישה.

3.3.      מרזבית שומרת לעצמה את הזכות לבצע באתר, הרחבות, שיפורים, הסרה, התאמות וכל שינוי אחר ללא הודעה מוקדמת ובכל עת, הן הוספה או הורדה של מוצרים, שינוי ועדכון מחירים, מבצעים ו/או תנאי אספקה. כמו-כן, מרזבית תהיה רשאית להסיר, להפסיק ו/או להגביל מבצעים, משלוחים ו/או שירותים המוצגים באתר בכל עת, ללא הודעה מוקדמת וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מרבית.

3.4.      מרזבית אינה מתחייבת כי כל המוצרים המצויים באתר קיימים בפועל ו/או במלאי זמין בכל עת ואספקת מוצר כפופה למלאי קיים ולקבלת אישור הזמנה ממרזבית. מרזבית שומרת לעצמה את הזכות לגוון, לשנות, להפחית ו/או להגדיל  את השירותים ו/או המוצרים שבמלאי. המוצרים המוצגים באתר הנם למטרות המחשה בלבד ויתכנו שינויים. מובהר כי לא יינתן פיצוי במידה ומוצר שנרכש לא סופק עקב חוסר במלאי ו/או בעיית אספקה אחרת (מובהר כי בגין מוצר שלא סופק, לא יבוצע חיוב).

3.5.      רכישה באמצעות האתר כרוכה בהרשמה של הגולש/לקוח באתר ("ההרשמה"), אשר נדרשת ותתבצע במסגרת הליך הרכישה וטרם השלמתו. במסגרת ההרשמה יידרש הלקוח למסור מידע אישי, לרבות שמו המלא, שם חברה (במידה ומבצע עבור חברה) כתובת למשלוח דואר/חשבונית, כתובת למשלוח ההזמנה, דרכי ההתקשרות אתו, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס האשראי של הלקוח (פרטי הכרטיס נדרשים רק לצורך ביצוע רכישת המוצרים). הנתונים שימסור הלקוח בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של מרזבית.  מרזבית משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים, שימסור הלקוח לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ו/או שיווקי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו (פרטי כרטיס האשראי לא נשמרים על ידי מרזבית). הלקוח מתבקש/ת להקפיד במסירת הפרטים ולוודא כי הפרטים נכונים, מעודכנים ומדויקים. בעת ביצוע ההרשמה יקבל הלקוח שם משתמש וסיסמה אשר ישמשו את הלקוח בביצוע פעולות שונות באתר הדורשות הזדהות מצד הלקוח. הלקוח נדרש לשמור על שם המשתמש והסיסמה שלו בסודיות. בכדי למנוע מצד ג' שימוש לרעה בסיסמא, מומלץ ללקוח להחליף ולשנות את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל הניתן.. מובהר כי הקלדת פרטים כוזבים בעת ההרשמה ו/או בקשר עם הליך הרכישה, הינה עבירה פלילית על פי דין. מתוקף כך, נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם למרזבית ו/או לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הלקוח/חברה), שמורה למרזבית ו/או מי מטעמה הזכות לבטל את ההזמנה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

3.6.      עיבוד הנתונים של הלקוח ושל פרטי ההזמנה מבוצע ע"י מחשב/שרת של מרזבית, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום נתונים זה יהווה ראיה ותיעוד לפעולות והסכמות בין הצדדים לגבי כל הזמנה ו/או רכישה. בנוסף, שעון שרת מרזבית יהווה הראיה יחידה וסופית לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר.

3.7.      ביצוע רכישה באתר תאושר רק לאחר קבלת אישור מחברות כרטיסי האשראי וקבלת אישור להזמנה ממרזבית.

3.8.      פרטי פעולת הרכישה באתר ופרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן ,(SSL)  המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב/שרת עיבוד הנתונים של מרזבית. פרטי האשראי לא יעברו על ידי מרזבית ו/או על ידי מי ממפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט חברות כרטיסי האשראי ולספקים במידה ונדרש חיוב ע"י הספק, וזאת על מנת להשלים את פעולות הרכישה ו/או האספקה ו/או המשלוח.

3.9.      מרזבית ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, במקרה בו פרטי הרכישה/הזמנה/סליקה לא נקלטו בעת ביצוע הרכישה ו/או בגין כל תקלה טכנית או אחרת המונעת ו/או מעקבת את הלקוח לבצע את הרכישה דרך האתר.

3.10.   מחירי המוצרים באתר הינם מחירי אתר ומחירי המוצרים כפי שעודכנו מעת לעת ע"י מרזבית והמחיר שהופיע בעת  מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד ביצוע ההזמנה באתר, לפי המאוחר.

3.11.   מחירי המוצרים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

3.12.   ניתן לשלם עבור המוצרים באתר באמצעות כרטיס אשראי הנושא את שם הלקוח ו/או החברה בלבד,  עם כרטיס אשראי תקף בישראל ו/או במדינה אחרת. החיוב יבוצע בשקלים חדשים בלבד. במידה ונדרשת המרה של מטבע, כל המרה של מטבע תהא בעלות מלאה של הלקוח. אמצעי התשלום הבאים מכובדים על ידי מרזבית לצורך ביצוע תשלומים: ויזה, לאומי קארד, מאסטרכארד, דיינרס, אמריקן אקספרס וישראכרט. לקוחות המעוניינים לשלם עבור הזמנה טלפונית או להגיע לחנות ולבצע את התשלום, יכולים ליצור קשר ולתאם זאת מול נציג מרזבית בטל. 03-9282828, וזאת במידה וניתן.

3.13.   מגוון המוצרים, השירותים, המחירים, עלות ומדיניות משלוח ותנאי התשלום באתר יכולים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של מרזבית, והאחריות להתעדכן בשינויים האמורים באתר, ככל שיתרחשו, מוטלת על הלקוח.

3.14.   במקרה ולקוח רכש מוצר שאזל מהמלאי, תמסור לו מרזבית הודעה על כך בהקדם האפשרי ולא תחייב את כרטיס האשראי שמסר הלקוח במעמד הרכישה או שתבטל את חיוב האשראי במידה ונעשה .

3.15.   לאחר ביצוע ההזמנה, יקבל הלקוח ממרזבית דוא"ל לכתובת אשר מסר בעת ההרשמה, המאשר את קבלת ההזמנה וכולל את סיכום ההזמנה, פירוט מוצרים, הסכום ששולם ועלות משלוח. במידה ולא יתקבל אישור הזמנה תוך שני ימי עסקים לאחר ביצועה, מתבקש  הלקוח ליצור קשר לבירור במייל: shop@marzevit.co.il. מובהר, כי ביצוע ההזמנה ושליחת הדוא"ל אינם מהווים אישור סופי מצד מרזבית או מתן אישור לביצוע ואספקת הפריטים בהזמנה, אלא רק מידע כי בוצעה הזמנה על ידי הלקוח ומידע על ההזמנה. בסיום ביצוע ההזמנה מועברת הזמנה לבדיקת מרזבית וזאת על מנת לוודא שאין בעיית מלאי ו/או שאין כל סיבה אחרת המונעת את ביצוע ואספקת ההזמנה/פריטים על ידי מרזבית. במידה שתימצא בעיה בהזמנה, אספקה או שלא ניתן לאשרה, יצור נציג מרזבית קשר עם הלקוח לשם ידוע, הבהרת והסדרת הנושא מול הלקוח. בסיום הבדיקה וככל שאין מניעה ו/או בעיה מצד מרזבית, תועבר ההזמנה לביצוע מול חנות, מחסן ואו ספקי מרזבית לשם הכנת ההזמנה למשלוח או לאיסוף, בהתאם לתנאי ההזמנה מול הלקוח ותנאי המשלוח.

3.16.   מובהר כי, פרטי ההזמנה כפי שהיא מופיעה ברישומי האתר של מרזבית או במייל אישור שנשלח ע"י מרזבית, הם אלו שיהוו מקור מוסמך לגבי עצם ההזמנה ופרטי ההזמנה השונים, לרבות מועד אספקה ותשלום.

3.17.   באם יש ללקוח/גולש שאלות ו/או צורך בהבהרות כלשהן בזמן ביצוע ההזמנה, יש באפשרותו ליצור קשר עם שירות הלקוחות של מרזבית בטלפון 03-9282828.

4. שירותים ומחירים

4.1.      מובהר כי המחירים המצוינים באתר מרזבית הינם מחירי אתר בלבד.

4.2.      מרזבית שומרת לעצמה את הזכות לעדכן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי את המחירים, כמויות, תנאי אספקה ומשלוח באתר וזאת ללא הודעה מוקדמת.

4.3.      במידה ויוצג בטעות מחיר מוצר שאינו תואם למחיר השוק של המוצר ו/או ללא עלות, אזי שמדובר בטעות ואין מרזבית חייבת לבצע את ההזמנה ו/או לספק את המוצר במחיר זה ללקוח (ט.ל.ח).

4.4.      ישנם מוצרים שמוצגים ללא מחיר או במחיר "0", היות ומוצרים אלו בעלי מחיר משתנה בהתאם לגודל המוצר, עיצובו, מורכבותו או תנאי ההזמנה – על מנת לקבל מחיר ולהזמין פריטים אלו יש ליצור קשר עם נציג מרזבית במחלקה הרלוונטי.

4.5.      מגוון המוצרים, השירותים, המחירים, אפשרויות משלוח ועלות משלוח ותנאי התשלום באתר, יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של מרזבית.

4.6.      במקרה שהלקוח ביצע הזמנה לרכישת מוצר המוצג באתר ולאחר ביצוע ההזמנה התברר כי המוצר לא קיים במלאי, יסופק מוצר חלופי וזאת לאחר בירור ואישור מול הלקוח באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון וההזמנה תעודכן בהתאם.

4.7.      במידה ואזל מוצר שהוזמן בהזמנה ואין מוצר חלופי, המוצר יוסר מההזמנה והלקוח לא יחויב בגינו.

5.מבצעים, הטבות והנחות

5.1.      אתר מרזבית יכול להציע ולהכיל מבצעי-קניה, הטבות והנחות ללקוחותיו. מרזבית רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות שונות בהתאם לצורכיה, וכמו כן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

5.2.      במידה ויש מספר מבצעים, מובהר כי אין כפל על המבצעים, הטבות או ההנחות באתר.

6. משלוח

מובהר כי אפשרות המשלוח לגבי כל פריט, במידה ויש אפשרות למשלוח, הינה כפי שמפורט בעמוד הפריט באתר וכפי שאושר ע"י מרזבית באישור ההזמנה. לגבי כל פריט שלא צוין לגביו תנאי המשלוח באתר, יש ליצור קשר עם נציג מרזבית הרלוונטי. 

6.1.      במסגרת ביצוע ההזמנה באתר, מתבקש הלקוח לתת פרטים לגבי משלוח המוצרים ויעד האספקה. משלוח המוצרים ייתכן שיהיה כפוף לתשלום דמי משלוח, בסכום שיעודכן מעת לעת ויוצג בעת ביצוע ההזמנה. עלות המשלוח משתנה והינה תלויה במקום האספקה, סוג הפריט וסוג ההובלה: דואר ישראל, שליח, משלוח לנקודות איסוף, באמצעות כלי רכב קטן, משאית קטנה, משאית גדולה או משאית עם מנוף. מחיר ההובלה לאזורים מרוחקים (מעל 60 ק"מ מאתר מרזבית) או מעבר לקו הירוק או ביהודה ושומרון משתנה בין האזורים.

6.2.      מחיר ההובלה במרכז הארץ תלוי גם במרחק, סוג הפריט ומקום המשלוח. בהתאם לאמור, מחיר ההובלה יקבע ע"י מרזבית ויימסר טלפונית ו/או בכתב ע"י נציג מרזבית, או יוצג באתר או במסמכי ההזמנה.

6.3.      מרזבית מספקת הזמנות בגבולות מדינת ישראל בלבד בכתובת שהוקלדה בעת הרכישה. שילוח לחו"ל יבוצע ע"י הלקוח ובאחריותו בלבד.

6.4.      במידה ומדובר במוצרי מדף, או מוצר סטנדרטי שקיים במלאי, אזי מועדי אספקת המוצרים ללקוח יהיו עד 14 ימי עסקים (מהיום העוקב לאישורה וקליטתה של עסקת הרכישה במערכת מרזבית). במידה ומדובר במוצר בעל מפרט מיוחד ו/או שדורש עבודות התאמה בהתאם לדרישות או מידות הלקוח, אזי מועד המסירה יהיה כפי שפורט בהזמנה. מועד אספקת המוצרים הוא בימי עבודה, קרי ימים א'-ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג ושבתון, בין השעות 7:00 – 16:00. הזמנות שבוצעו ונקלטו ביום שישי או שבת יטופלו ביום ראשון העוקב. בכפוף להימצאות המוצר במלאי, הזמנות יטופלו עד 3 ימי עסקים עוקבים לביצוע מועד ההזמנה. הזמנות שנקלטו בערב חג, ימי חג ושבתון, יטופלו תוך 3 ימי עסקים עוקבים.

6.5.      ספירת ימי העסקים לאספקת הזמנה, תתחיל ביום העסקים שאחרי יום אישור ההזמנה ע"י מרזבית.

6.6.      אספקת המוצרים על ידי חלוקת משלוחים הנה בתחומי ישראל בלבד וכפופה לנגישות תשתיתית, ביטחונית וכיוצ"ב. מוצרים מסויימים ו/או במקרים מסויימים, המוצרים יעמדו לרשות הלקוח לאיסוף במקום שמקובל בתיאום מראש עם הלקוח ו/או איסוף עצמי ע"י הלקוח.

6.7.      מרזבית לא תהא אחראית לכל נזק עקב איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של מרזבית לרבות, שביתות, תאונה, פגעי מזג אויר, מצבי חירום בטחוניים, פעולות איבה, טרור, מגפה וכיוצ"ב. עיכובים שיגרמו באחריות הלקוח יהיו באחריותו בלבד, בהתאם להוראות החוק.

6.8.      מרזבית ו/או הספקים עמה מרזבית עובדת, ידאגו לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת  ו\או לנקודת איסוף מוסכמת מראש כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים באתר ו/או עמוד המכירה של המוצרים או השירותים ו/או אישור הזמנה ע"י מרזבית.

6.9.      מובהר כי, רק לאחר קבלת אישור לגבי אספקת הזמנה שישלח בדואר האלקטרוני ע"י מרזבית ללקוח, הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, מספר ההזמנה, פרטי הלקוח, מקום ומועד אספקה, יהיה בכך אישור על קבלת ההזמנה וביצוע ההזמנה ע"י מרזבית.

6.10.   אישור סופי לביצוע ואספקת ההזמנה הינו בכפוף לקיום כל התנאים הבאים במצטבר (1) אישור חברת האשראי של הלקוח לביצוע חיוב (2) קבלת אישור ממרזבית ו/או הספק לגבי קיום מלאי של המוצר (3) אישור מרזבית בכתב לגבי המועדים הרלוונטיים, כולל מועדי אספקה ומשלוח.

6.11.   משלוח המוצרים יבוצע באמצעות שירות משלוחים בו בחר הלקוח מבין אפשרויות המשלוח שמרזבית מציעה עפ"י שיקול דעתה ויבוצע ע"י חברת שליחויות, דואר ישראל או נהג של חברת מרזבית, לכתובת שנמסרה על ידי הלקוח במועד ביצוע ההזמנה ומפורטת בהזמנה המאושרת.

6.12.   יובהר כי, מרזבית אינה מבטחת את משלוחי המוצרים וכי משלוח מוצר בדואר רשום לא כולל ביטוח על שבר והינו באחריות הלקוח.

6.13.   אספקת המוצרים ללקוח באמצעות שירות המשלוחים או שירות הדואר תהא בהתאם לתנאי חברת המשלוחים או דואר ישראל וכפוף לזמינות ואזורי החלוקה של כל אחד מנותני השירותים.

6.14.   מובהר בזאת כי במידה ואין אפשרות לבצע את משלוח המוצרים ע"י נותני השרות לכתובת הלקוח מכל סיבה שהיא, תהא מרזבית רשאית לבטל את ההזמנה או לחלופין להציע מקום אספקה חלופי, וזאת בהתאם לשק"ד מרזבית. בנוסף, מרזבית, בכפוף לתיאום ואישור מראש, תאפשר ללקוח שמעוניין לאסוף את המוצר באופן עצמאי ממחסן מרזבית לאחר תיאום מראש (בהתאם לכתובת הרלוונטית שתקבע לפי הפריטים בהזמנה), והלקוח יוכל לבצע את ההובלה בעצמו וללא דמי משלוח. הלקוח יישא באחריות למוצר מרגע איסופו.

6.15.   במידה והלקוח בחר בשילוח באמצעות דואר ישראל, הרי שיש בכך להוות אישור ע"י הלקוח כי המשלוח יבוצע בכפוף לזמני ונהלי האספקה של דואר ישראל.

6.16.   משלוח שחזר למרזבית יביא לחיוב הלקוח בדמי שליחות נוספים, וזאת על מנת להוציא את ההזמנה בשנית ליעד המקורי או ליעד אחר. הלקוח מאשר לחברה לחייב את כרטיס באשראי בחיוב הנוסף לשם שליחת המוצר בשנית. במידה ולא יבוצע שילוח נוסף, הלקוח יחוייב בעלות המשלוח המלאה.

7. ביטול עסקה/החזרת סחורה

7.1.      הלקוח רשאי לבטל את העסקה על פי ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 על ידי מתן הודעה בכתב למרזבית בדוא"ל   shop@marzevit.co.ilאו בפקס 03-9282829. במידה ומדובר במוצר שנעשה או תוכנן או עוצב בהתאם לדרישות הלקוח, לא ניתן לבצע החזרה של המוצר ו/או לקבל החזר כספי.  בנוסף, אין החזרות על מוצרי סניטציה/סניטריה/דלתות/לוחות גבס/צבעים מגוונים  ו/או כל מוצר אחר שצויין כך לגביו באתר או באישור ההזמנה שנשלח ללקוח.

7.2.      באם סופק ללקוח מוצר, ניתן להחזירו ולקבל החזר כספי מלא בניכוי דמי ביטול כהגדרתם בחוק, בכפוף לכך שלא נעשה כל שימוש במוצר, המוצר לא הוצא מאריזתו המקורית, קרי שהצלופן או העטיפה האחרת העוטפים את המוצר סגורים ושלמים ובנוסף לא נגרם למוצר שום פגם, חבלה ו/או נזק. לצורך ביצוע החזרה האמור על הלקוח לפעול כדלקמן:

7.2.1.            ליצור קשר עם נציג מרזבית ולהסביר את סיבת ההחזרה ולאשר כי המוצר עומד בתנאי סעיף 7.2 ולשלוח הודעה בכתב בפקס 03-9282829 או למייל:

        shop@marzevit.co.ilהכולל בקשה לביטול העסקה.

7.2.2.            לשלוח ולהחזיר חזרה למרזבית, על חשבון ובאחריות הלקוח, את המוצר  עד 14 יום מיום קבלתו.

7.2.3.            להשתמש באחת מהדרכים: (1) בדואר רשום מהיר.. (2) באמצעות שירות שליחים. עם קבלת החבילה אצל מרזבית ולאחר בדיקה כי המוצר עומד בתנאי סעיף 7.2, תשלח מרזבית מייל עדכון ויבוצע החזר בהתאם.

7.3.      עקב ביטול מכירה/הזמנה יחויב הלקוח בדמי ביטול (באמצעות כרטיס האשראי) עפ"י דין. דמי הביטול הינם 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח (לפי הנמוך מבניהם). בנוסף יחויב המזמין בכל הוצאה שהייתה למרזבית בקשר עם ההזמנה, לרבות משלוח המוצר ללקוח.

7.4.      מרזבית תהא רשאית לבטל רכישת מוצרים שבוצעה באתר בהתאם לשקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, בין היתר, אם  סופקו על-ידי הלקוח פרטים כוזבים או חלקיים ו/או באם יתברר שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח ע"י מרזבית הודעה מתאימה ללקוח.

8. שירות לקוחות

8.1.      לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות לנציגי מחלקת שירות הלקוחות של מרזבית באמצעות הדואר האלקטרוני: shop@marzevit.co.il

8.2.      בירורים נוספים בטלפון: 03-9282828.

8.3.      בכל שאלה ו/או בקשה הנוגעות לשימוש באתר, ניתן לפנות לכתובת המייל: shop@marzevit.co.il

8.4.      כתובת העסק: הלפיד 4 קרית מטלון פ"ת.

9. זכויות קניין רוחני

9.1.      האתר ו/או תוכנו, לרבות תמונות, איורים, מאמרים, שרות, סרטים, טקסט, כל קובץ מדיה אחר, זכויות היוצרים, סימני מסחר, פטנטים, מדגמים, עיצובו האתר, קוד האתר, עיצוב גרפי ו/או כל חומר אחר אשר קיים ו/או מוצג באתר שייכים במלואם למרזבית ונמצאים בבעלותה הבלעדית ו/או שנעשה בהם שימוש תחת הרשאה מצד ג' שהינו בעל הקניין הרוחני וכל אלו ומהווים קניין רוחני בלעדי של מרזבית ו/או צד ג' שנתן הרשאת שימוש למרזבית. בהתאם  קיים איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו בקנין הרוחני של מרזבית ו/או לבצע פעולה כלשהי שיש בה להפר את זכויות הקניין הרוחני של מרזבית ו/או צד ג', לרבות איסור מוחלט להעתיק, לבצע שימוש, לשכפל, לחקות, להציג, להפיץ ו/או ביצוע כל שימוש אחר שיש בו לפגוע בזכות הקניין הרוחני של מרזבית ו/או צד ג', ללא אישור מפורש בכתב ומראש ממרזבית או מבעל הזכויות בו.

9.2.      גלישה באתר ו/או ביצוע רכישה ממרזבית ו/או כל פעולה אחרת, לא מעניקים ללקוח/גולש ו/או גורם אחר כלשהו זכות שימוש באתר, בתוכנו ו/או בכל זכות קניינית של מרזבית ומרזבית שומרת לעצמה בלבד את זכות השימוש בקניינה ו/או בכל דבר אחר הקיים ו/או מופיע באתר. לא יבוצע כל שימוש מסחרי באתר ו/או בתכולת האתר ו/או בזכות קניינית של מרזבית ע"י גורם שאינו מרזבית והשימוש שנעשה בהם באתר מיועד רק למטרות שיווקיות והצגת מידע על מרזבית ו/או השירותים השונים ו/או מוצרים ופריטים הנמכרים, משווקים ו/או מופצים ע"י מרזבית. כל לקוח/גולש באתר מכיר ומאשר בכך שהוא אינו רוכש או מקבל זכות בעלות כלשהי לגבי תוכן האתר, או זכות קניינית אחרת באתר, על ידי הורדה ו/או שמירה של תוכן או קובץ אחר כלשהו מהאתר.

9.3.      קיים איסור מוחלט לבצע או לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר, בתוכנו, בנתונים המפורסמים, בבסיס הנתונים, ברשימות הפריטים ו/או המוצרים ו/או והשירותים המופיעים באתר, או בכל פרט אחר המתפרסם באתר, ללא קבלת אישור בכתב ומראש ממרזבית.

9.4.      סימני מסחר ו/או מדגמים, לרבות השם של מרזבית, שם האתר ו/או שם הדומיין, הינם בבעלותה הבלעדית והמלאה של מרזבית, ומרזבית לא מעניקה לאף גורם רישיון ו/או זכות שימוש כלשהי באתר, תוכן האתר ו/או כל זכות קניינית של מרזבית. יובהר כי אין בתוכן האתר, שימוש באתר ו/או בתקנון האתר להקים זכות שימוש כלשהי באתר, תוכנו ו/או בכל זכות קניינית אחרת של מרזבית.   

9.5.      באתר מוצגים שמות יצרנים ו/או יבואנים ו/או מוצרים ו/או סימני מסחר ו/או מדגמים של חברות אחרות שהינם צד ג', והשימוש באלו מבוצע תחת הרשאה ומתן שרות ומידע כללי ללקוח/גולש באתר והשימוש בהם לא נעשה למטרת חסות, המלצה, ייעוץ, שיווק, פרסום ו/או קדם מכירות כלשהו. תמונות מוצרים ו/או פריטים מובאים לצורך המחשה בלבד.

9.6.       הפרה של האמור בסעיף זה או של כל זכות קניינית של מרזבית ו/או צד ג', עלולה לגרום להפרת בזכויות יוצרים, פגיעה בסימני מסחר, מדגמים או זכות קניין רוחני אחרת, אשר יכולה להוביל  לתביעה, עונשים ו/או קנסות.

10.  מדיניות הפרטיות

10.1.   מרזבית מכבדת את זכות הפרטיות של לקוח/גולש באתר ובהתאם  מרזבית מפרסמת את מדיניות להגנת הפרטיות והיא מתחייבת כלפי הלקוח/גולש לקיים מדיניות זו כלפיו ("מדיניות הפרטיות"). בעת שימוש הלקוח/גולש באתר נאסף לגביו מידע. המידע נמסר ביודעין ע"י הלקוח. שימוש באתר ע"י גולש/לקוח מהווה הסכמת הלקוח/גולש לכל האמור במדיניות הפרטיות, לרבות לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף לגביו כמפורט בתנאים או על פי  דין.

10.2.   באמצעות שימוש בשירותים המוצעים באתר ללקוח/גולש, ימסור הלקוח/גולש למרזבית מידע, לרבות מידע אישי או פרטים (כגון פרטים אישיים, כתובת, פרטי התקשרות ופרטי כרטיס אשראי). מרזבית אוספת ושומרת את המידע האמור (פרטי כרטיס האשראי נדרשים רק לשם ביצוע רכישה/הזמנה ולא נשמרים) לטובת מתן השירותים על ידי מרזבית באתר וכן למטרות התאמה, פיתוח, התאמה ושיפור האתר והשירותים הניתנים במסגרתו, והן לצורך עידוד קנייה ורכישה, עדכון על מבצעים והטבות וכדומה, לרבות לשלוח תוכן ו/או מסרים פרסומיים ו/או הצעות מסחריות, וזאת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS, ע"י מרזבית ו/או באמצעות צד ג' שעובד עם מרזבית וגם למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) ללקוח/גולש בדיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת אחר, לרבות איסוף נתונים ונתונים סטטיסטיים ועיבודם וניתוחם, בין היתר, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, או לצורך ביצוע תשלומים שונים באמצעות שירותי סליקה, או לצורך בירור פניות לקוח ועמידה וציות להוראות החוק ("המטרות"). לא חל על הלקוח/גולש כל חובה חוקית למסור את המידע במסגרת ההרשמה ו/או ביצוע ההזמנה, אך במידה שלא יימסר המידע למרזבית, יתכן כי יכולתה של מרזבית לספק את השירותים עבור הלקוח תוגבל או תהא בלתי אפשרית. בעת השימוש באתר, מרזבית תאגור מידע על הרגלי הגלישה, מוצרים ושירותים אשר נרכשו, מידע ופרסומות אשר נצפו באתר וכדומה ע"י הלקוח/גולש. מרזבית תשמור את המידע שסופק לה במאגר מידע בהתאם לחוק ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות שצויינו לעיל, אשר עשויות להתעדכן מעת לעת על-פי שיקול דעתה של מרזבית ובהתאם לדין. במידה שיש ללקוח/גולש טענות ו/או השגות ו/או התלבטות לגבי מסירת מידע אישי ו/או שמירתו על ידי מרזבית, הלקוח מתבקש לא לעשות שימוש באתר כאמור.

10.3.   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ייתכן ומרזבית תצטרך ו/או תדרש למסור מידע אישי ו/או מידע לגבי פעילויות הלקוח/גולש  כאשר היא תידרש לכך באמצעות זימון, צו או הליך משפטי אחר, או במידה שמרזבית סבורה כי מסירת המידע חיונית לטובת: (1) ביצוע חקירה, מניעה או נקיטת פעולות הנוגעות לפעולות החשודות או הובהר כי הן עלולות להיות בלתי חוקיות או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ו/או לשם זיהוי מעשי מרמה/הונאה (2) אכיפת התנאים והתקנון, לבדוק, לחקור ולהגן על מרזבית ו/או מי מטעמה כנגד תביעות ו/או טענות של צדדים ג', או להגן על ביטחון האתר (3) לצורך מימוש או הגנה על זכויות מרזבית, המוניטין ו/או רכושה או עבור ביטחון חברת מרזבית, האתר, לקוחות האתר, עובדי מרזבית או כל צד ג' אחר.

10.4.   כמו-כן, מרזבית לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילות הלקוח/גולש באתר, אלא במקרים המפורטים להלן: (1) במידה ומרזבית תידרש למסור מידע לגבי לקוח/גולש, ע"י רשות, אזי מרזבית תפעל בהתאם לדין המתיר למרזבית לגלות את פרטי הלקוח/גולש בהתאם להוראות הדין או בהתאם להוראות הצו (2) במידה ומרזבית תמכור או תעביר את פעילותה ו/או פעילות האתר לתאגיד כלשהו, או שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד ג', ובלבד שצד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות (3) על מנת לבדוק, לגלות, למנוע או לטפל בתרמית, זיוף, הונאה או כל סוגיית אבטחה ובטחון אחרת ובנוסף בבעיות טכניות ובקשות תמיכה של לקוח/גולש (4) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או ביטחון האתר או מרזבית, של הלקוח/גולש באתר או של הציבור הרחב (5) על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע של הלקוח/גולש באמצעות צד ג' המעניק שירות למרזבית, כפי שהדבר מתבקש לפי צרכי מרזבית, כאשר צד ג' עשויי להיות ממוקם במדינה אשר בה דיני הגנת המידע והפרטיות שונים מאלה החלים בישראל (6) על מנת לאפשר ביצוע תשלומים/סליקה דרך ספקי שירותי סליקה (7) על פי אישור אחר מפורש של הלקוח/גולש באתר לפני הגילוי (8) שיתוף פעולה עם צד ג' למטרת שיפור חוויית הלקוח/גולש באתר (9) אחסון מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל.

10.5.   על-פי החוק , כל אדם זכאי לעיין במידע שמוחזק לגביו במאגר מידע. אדם שעיין במידע שלו ומצא שאינו נכון, שלם או מעודכן, יכול ורשאי לפנות אל מרזבית בבקשה לתקן את המידע ו/או להסירו.

10.6.   מרזבית עשויה לשמור לגבי כל לקוח/גולש גם מידע שהינו אנונימי ולא מזוהה וזאת לצרכים שיווקיים, סטטיסטיים, אנליטיים או מחקרים, וכן לצורך התאמה, עדכון, פיתוח ושיפור האתר, המוצרים והשירותים הניתנים במסגרת האתר.

10.7.   במקרה בו קיים חשש כי השימוש של לקוח/גולש באתר ו/או בתוכן האתר אינו עומד עם תקנון האתר ו/או הוראות הדין, מרזבית שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש, הן ע"י חסימת כתובת IP של מחשב ו/או חסימת כתובתMAC , וזאת ללא מתן התראה ו/או קבלת אישור כלשהו  ומכל סיבה שהיא.

10.8.   בנוסף לחסימת כתובת כאמור לעיל, כל לקוח/גולש באתר מאשר כי מרזבית רשאית לנטר ו/או לעקוב אחר אופן השימוש של כל לקוח/גולש באתר, וזאת על מנת לחסום את הלקוח/גולש מגישה לאתר. לשם ביצוע האמור, רשאית מרזבית להיעזר בשירותיי צד ג', בין היתר, ע"י העברת נתוני הגלישה של הלקוח/גולש באתר לצד ג', על מנת שיבדוק האם פעולת הלקוח/גולש מהווה שימוש לא ראוי ו/או פוגעת באתר ו/או מפרה את תקנון האתר, וזאת על מנת להגן על האתר, לשמור על פעילותו התקינה ו/או הגנה על זכות קניינית אחרת של מרזבית.

10.9.   יתכן כי באתר יבוצע שימוש בקבצי קוקיז (Cookies ), הן ללקוח/גולש מזדמן והן ללקוח/גולש רשום, וזאת על מנת ללמוד תחומי עניין, אופן גלישה, עיבוד קליקים, בדיקת זמן גלישה באתר ו/או כל נתון סטטיסטי אחר שיאפשר למרזבית לנתח את גלישת הלקוח/גולש באתר וכיצד משתמשים באתר ולהציע שירות טוב יותר ללקוח/גולש. יתכן כי ב​אתר זה משתמשים בגוגל אנליטיקס, מוצר של גוגל שעוזר לבעל האתר לנתח ולהבין את אופן השימוש לקוח/גולש באתר. בכניסה לאתר הדפדפן שולח נתונים מסוימים ל Google באופן אוטומטי (כגון, אך לא רק, כתובת האינטרנט של הדף או כתובת IP של לקוח/גולש). ​גוגל אנליטיקס משתמשים גם בקבצי cookies שנשמרים בחברת גוגל. בעת גלישה באתר, הלקוח/גולש מסכים לשימוש בקבצי cookies. הלקוח/גולש יכול לשנות את הגדרות קובצי ה cookie בכל עת, על ידי ביטול או הפעלה של קטגוריות של קובצי cookie בדפדפן שלו.

10.10.      מרזבית מבהירה כי לא תמסור מידע אישי של לקוח/גולש, אלא אם נדרש המידע לנותני שירות של מרזבית בקשר עם תפעול האתר ו/או לצורך ניתוח סטטיסטי ומידע זה לא יכלול את שם הלקוח/גולש.

10.11.      לקוח/גולש אשר מזין את פרטיו במסגרת רישום כחבר באתר ו/או במסגרת פנייה ו/או יצירת קשר עם האתר ו/או נציגי האתר, מסכים כי נתונים אלו ישמרו במאגר מידע של מרזבית, וזאת תחת חוק הגנת הפרטיות. בהתאם לכך, כל לקוח/גולש מוותר על טענות כלשהן לגבי שמירת פרטיו ו/או איסוף המידע שבמוצע באתר. מאגר המידע משמש את מרזבית למטרת בניית מאגר לקוחות/גולשים וביצוע פעולות מכירה, שיווק, דיוור, ו/או קדם מכירות של מוצרים, פריטים, מבצעים ו/או שירותים שונים. דיוור ישיר ללקוח/גולש יכול להתבצע באמצעי תקשורת שונים, וזאת רק לאחר שניתנה הסכמה של לקוח/גולש למשלוח דיוור ישיר למטרות שונות בעת מסירת הפרטים. לקוח/גולש, יכול בכל עת לפנות בכתב למרזבית (בהתאם לפרטים בדיוור הישיר), על מנת ששמו יוסר ממאגר המידע ו/או לבקש את הפסקת הדיוור הישיר.

11. מידע פרסומי

11.1.   הגולש/לקוח מודע ומסכים לכך שמרזבית תשתמש בפרטיו אשר נמסרו מרצונו, וזאת, בין היתר, על מנת שמרזבית תיידע את הלקוח/גולש אודות שירותי מרזבית, מידע שיווקי ו/או פרסומי ו/או הטבות ומבצעים (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982) ומידע אודות שירותים של צדדים שלישיים שעובדים עם מרזבית, אשר יועברו ללקוח/גולש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות SMS ו/או הודעות PUSH,  וכדומה. בהקשר זה, יכול כל לקוח/גולש, בכל עת, לפנות למרזבית ולבקש שלא להיכלל ברשימת הדיוור, באמצעות פניה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוניshop@marzevit.co.il  או לחילופין למלא אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור, אשר מופיעות בהודעות שנשלחות ללקוח.

12. הגבלת אחריות

12.1.   מובהר בזאת, כי מרזבית, לרבות נציגי מרזבית ו/או כל מי מטעמה, לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם למשתמש/לקוח או לצד ג', מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק למוניטין, לרווחים, למידע, או לעסקים ונזק בגין עגמת נפש), על פי כל עילה משפטית (לרבות אך לא רק, עילה חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או כל עילה אחרת) הנובעים מהתנאים, מהמוצר, מהאתר, משימוש בהטבות ו/או בתכנים, אספקת הזמנה או אי אספקת הזמנה, משימושו של המשתמש/לקוח או מאי-יכולת להשתמש באתר, על כלל שימושיו, או מכל מעשה או מחדל של מרזבית ו/או נציגיה.

12.2.   הלקוח/גולש מסכים להגן ולשפות את מרזבית ואת נציגיה ו/או מי מטעמה, מפני ונגד כל תביעה, נזק, הפסד, התחייבות, אחריות, הוצאה וחוב (לרבות אך לא רק, שכר טרחת עורך דין) אשר נובעים מ: (א) שימוש באתר ו/או בתכני האתר ו/או ביצוע הזמנה שלא בהתאם לתנאים; (ב) כל הפרה מצד הגולש/לקוח של התנאים; (ג) הפרה מצד הגולש/לקוח של זכות של צד ג' (ד) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרם הגולש/לקוח או מי מטעמו לשלישי אשר קשור לשימוש באתר או בתכני האתר.

12.3.   מרזבית שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לנהל את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין והליך הקשור בשיפוי, במידה ונדרש, באופן שאינו פוגע או גורע מחובת הלקוח/גולש כאמור, ו/או המחייב את הגולש/לקוח לשתף פעולה מלאה עם מרזבית בניהול הליך כאמור. הגולש/לקוח מתחייב שלא להסכים לפשרה כלשהי בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידי מרזבית מבלי לקבל את הסכמת מרזבית מראש ובכתב.

13. שונות

13.1.   כותרות הסעיפים בתקנון האתר נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש למטרת פרשנות של תקנון האתר ו/או הוראותיו.

13.2.   בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח- 1958, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת בת חצי שנה (לפריט ו/או מכשיר שנקבע תקופה ארוכה או קצרה יותר על פי דין, תחול התקופה הארוכה יותר במפורט בהוראות הדין) ממועד ביצוע הרכישה באתר ו/או ממרזבית וזהו המועד הסופי במסגרתו יוכל לקוח/גולש להפנות למרזבית טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי. הלקוח/גולש מסכים ומתחייב כי לא יפנה אל מרזבית עם טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פנייה שתבוצע לאחר תום תקופת ההתיישנות כאמור, לא יהיה בה כדי לשנות, לחדש ו/או להאריך את תקופת ההתיישנות המוסכמת.

13.3.    כל טענה, דרישה ו/או תביעה של לקוח/גולש או מי מטעמו בקשר למוצרים, פרטים, שירותים שנמכרו ו/או סופקו ע"י מרזבית ו/או לגבי כל נזק ו/או הפסד תועבר למרזבית בכתב לכתובת של משרדי מרזבית.

13.4.   שום ויתור, הימנעות מפעולה ו/או מתן אורכה ו/או שיהוי של זכות כלשהי של מרזבית לפי תקנון זה ו/או הוראות הדין לא ייחשבו כוויתור על זכות כלשהי תחת תקנון זה ו/או הוראות הדין ו/או הסכמה להפרה של תנאי התקנון ו/או כתקדים למקרה אחר ו/או יפגעו בזכות מרזבית לממש את זכויותיה עפ"י דין ו/או תקנון ו/או יהוו מקור לטענה בדבר ויתור, השהייה, דחייה, ארכה, שינוי, ביטול או הוספת תנאי, אלא אם נעשו באופן מפורש בכתב לגבי כל מקרה ומקרה.

13.5.   הדין החל על המידע, תכנים ו/או קבצים באתר והן לגבי פעולות ו/או שימוש באתר ו/או כל הקשור או נובע מהם הוא הדין הישראלי בלבד.

13.6.   תנאים והוראות אלה ביחד עם כל הסכם אחר שנכרת בין המשתמש לבין מרזבית בקשר למוצרים או לשירותים של החברה, ממצים את מלוא ההסכמה בין המשתמש לבין מרזבית וגוברים על כל ההסכמים, המצגים וההבנות האחרים, בכתב או בעל פה.

13.7.   במידה ויתגלה סכסוך ו/או מחלוקת בין מרזבית ללקוח/גולש או מי מטעמו, מצהירים הצדדים כי יעשו כמיטב יכולתם ליישב את הסכסוך בדרכי נעם. במידה והצדדים לא יצליחו ליישב סכסוך כלשהו, אזי סמכות בלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר סכסוך ו/או טענה כלשהי נתונה לבית משפט בתל – אביב, המוסמך לפי העניין, ולא תקום סמכות לבית משפט אחר.

13.8.   במידה ואחד או יותר מתנאי תקנון זה יתגלה כלא תקף, אזי לא לכך כל השפעה על תקפות תנאי תקנון אחרים. במידה וימצא כי תנאי מסויים אינו תקף או אינו ניתן לאכיפה, אזי יוחלף תנאי זה בתנאי אחר תקף, אשר יהיה זהה ככל שניתן לתנאי המוחלף.

13.9.   מרזבית רשאית להמחות, להעביר ו/או להסב תקנון זה, כולו או חלקו, ו/או את הזכויות ו/או החובות על פי תקנון זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ללא צורך בקבלת אישור ו/או הסכמה של לקוח/גולש או מתן הודעה כלשהי בנושא.

13.10.      סניף מרזבית דרום בע"מ מונגש. טל: 054-2800898. סניף מרזבית מרכז 1996. מונגש באמצעות נציג מכירות יעודי. טל: 054-3230423. שאלות בנושא יש לפנות לנציג בסניף הרלוונטי טלפונית.

13.11.      אתר זה והתקנון הקיים בו משרת את חברת מרזבית מרכז 1996 בע"מ וחברות בנות או קשורות לחברה, לרבות חברת מרזבית סניף דרום בע"מ (להלן, ביחד ולחוד "מרזבית" ).

יש לך שאלה לגבי מוצר?

מלא את הפרטים ונציג יחזור אלייך בהקדם.