הנחתה אקוסטית (dB)

לוחות "פוליגל" בעובי שבין 8-32 מ"מ, מנחיתים רעש העובר דרכם, במדידות המבוצעות ע"פ תקן מדידה  ASTM E 90-90 .

ע"י יצירת קירוי כפול (Double Glazing) עם רווח אוויר של 50 מ"מ, ניתן להפחית את הרעש בעד 5 דציבלים נוספים, ביחס להפחתה של הלוח הבודד.